The Association of Reproductive Reflexologists

Heather Hewson

MFHT, MARR, Cert HE, Dip Holistic Therapies, Dip Care
Heather's Holistic Therapies

I qualified in Holistic Therapies in 2003 and I'm a member of the Federation of Holistic Therapists (FHT). I trained in Reproflexology in 2019 and following that I became a full member of the Association of Reproductive Reflexologists. I am also qualified in the following therapies, baby and toddler reflexology, hot stones massage, Swedish massage, indian head massage, reiki, and sports massage.

I have completed my Part 1 and 2 in Reproflexology and I am able to treat couples going through natural conception and assisted conception such as IUI, ICSI and IVF.

My practice is based in the lovely town of Lampeter in West Wales, I am also a fluent welsh speaker.

Cymhwysais mewn Therapiau Cyfannol yn 2003 ac rwy’n aelod o Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol. Hyfforddais mewn Reproflexology yn 2019 ac yn dilyn hynny deuthum yn aelod llawn o Gymdeithas yr Adweithegwyr Atgenhedlol. Rwyf hefyd yn gymwysedig yn yr therapiau canlynnol, adweitheg babannod a phlant bach, tylino cerrig poeth, tyluno Sweden, tyluno pen indiaidd, reiki a thyluno chwaraeon.

Rwyf wedi cwblhau rhan 1 a 2 mewn Reproflexology ac rwyf gallu trin cyplau sy’n mynd trwy feichiogi naturiol a beichiogi a chymorth fel IUI, ICSI a IVF.

Mae fy ymarfer wedi ei leoli yn nhref hyfryd Llanbedr Pont Steffan yng Ngorllewin Cymru ac rydw I hefyd yn siaradwr cymraeg rhugl.

 

 

 

Practices at
28 High Street,
Lampeter
Cardiganshire
SA48 7BB

View on Map

Stay in Touch

Subscribe to our mailing list and we’ll send you new articles and upcoming events before anyone else.
Copyright 2019 © All rights Reserved. The Association of Reproductive Reflexologists
twitterfacebookyoutubeinstagramcommenting